Risicoanalyse op elektrische installaties

In december 2012 verscheen in het Belgische Staatsblad het KB (04-12-2012) met “minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen”.

De meest opvallende maatregel is dat alle uitbaters (werkgevers) voortaan verplicht zijn om een risicoanalyse uit te voeren van elke elektrische installatie bestemd voor de productie, de omvorming, het transport, de verdeling en het gebruik van elektrische energie die zich bevindt in de gebouwen of op de terreinen van de onderneming of inrichting van de uitbater (werkgever). Hieronder vallen ook de werkplaatsen die gehuurd worden.

In kader van dit Koninklijk Besluit kan Dupont Electro u bijstaan bij de uitvoering van deze verplichte risicoanalyse op uw installaties. Dit zowel op de oude als op nieuwe installaties.

Dupont electro kan u daarenboven ondersteunen bij de opmaak van het elektrisch dossier van uw installatie, gaande van het opstellen van schema’s tot het uitvoeren van kabelberekeningen. U kan ook beroep doen op Dupont Electro om u te begeleiden in het keuringsproces van uw installaties.


Contacteer ons

BVBA Electro Dupont

Izegemsestraat 74
8880 Sint-Eloois-Winkel
tel : 056/50 38 57
fax : 056/50 50 63
mail : info@electrodupont.be

BTW nr : BE0885374527
RPR Gent, Afdeling Kortrijk