Online privacy beleid

 

Dupont Electro inzet voor privacy

Dupont Electro BVBAvindt de bescherming van uw privacy belangrijk en neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In deze privacyverklaring leggen wij u uit hoe Dupont Electro BVBAuw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt, gebruikt en aan wie deze informatie wordt doorgegeven. Ze vormt aldus het algemene beleid van Dupont Electro BVBAop het vlak van gegevensverwerking.

Dupont Electro BVBA, Izegemsestraat 74 –8880 Sint-Eloois-Winkel, ondernemingsnummer BE 0885.374.527 is de verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Voor bijkomende vragen of opmerkingen over de inhoud vandeze verklaring en ons beleid kunt u steeds contact opnemen met de dienstBoekhouding boekhouding@electrodupont.be. Wij kunnen u vragen om u te identificeren aan de hand van een kopie van uw identiteitskaart, zodat wij er zeker van zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Dupont Electro BVBA verwerkt de persoonsgegevens die u ons meedeelt en die wij nodig hebben voor de uitvoering van het project waarvoor u op ons beroep doet.

Het gaat dus om zowel gegevens van klanten, leveranciers, de door klanten en leveranciers gegeven contactpersonen. Alsook de gegevens van potentiële klanten, leveranciers en potentiële werknemers.

Dupont Electro BVBA kan volgende persoonsgegevens van u verzamelen:

  • Identiteitsgegevens (naam, e-mailadres, gsm-nummer, adres)
  • Professionele gegevens (bedrijfsnaam en BTW nummer, fiscale en sociale info)
  • Camerabeelden wanneer u ons bedrijf bezoekt
  • Gegevens met betrekking tot uw academische curriculum (in functie van een sollicitatie)

Meestal geeft u ons die gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk dat wij die gegevens verkrijgen via uw architect of andere partijen waarmee u samenwerkt.

Van leveranciers verwerken wij de gegevens van hun contactpersonen, dit om een vlotte samenwerking te verkrijgen.Financiële gegevens verwerken wij bij het opmaken van facturen en andere boekhoudkundige documenten in het kader van de boekhouding.

Op vlak van HR verwerken wij de persoonsgegevens, alsook het rijksregisternummer, van onze werknemers en onderaannemers (en potentiële werknemers) om wettelijk in orde zijn met de werfmelding en check-in die moeten gebeuren in bepaalde projecten. Daarnaast verwerken wij ook hun persoonsgegevens om hen te laten deelnemen aan opleidingen die externen intern worden georganiseerd.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Dupont Electro BVBA verzamelt persoonsgegevens over u wanneer u als klant op ons een beroep doet voor werken (nieuwbouw, renovatie,industrie enz.)

Bent u leverancier, dan verwerken wij uw persoonsgegevens of die van uw contactpersonen in het kader van de levering van producten of diensten, meer bepaald voor het doeleinde “leveranciersadministratie”. In dit geval is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens meenemen in onze werkplanning, samen met de gegevens van onze eigen medewerkers.

In functie van het aanwerven van nieuwe medewerkers verwerken wij uw persoonsgegevens bij onze sollicitatieprocedure.

Ter beveiliging van onze bedrijfsgebouwen, maken wij gebruik van camerabewaking.

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken omdat dit van belang is of kan zijn voor onze activiteiten, bijvoorbeeld om beroep te doen op uw advies en diensten. Dit alles in het kader van “communicatie” of “public relations”.

Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Aan de hand van de formulieren die u invult (zowel op papier als elektronisch), verzamelen wij uw persoonsgegevens. Dit kan gebeuren via een gesprek, telefonisch contact of mailuitwisseling.

Normaal verkrijgen wij deze gegevens rechtstreeks van u. Soms kan het zijn dat wij gegevens onrechtstreeks verkrijgen.

Ook bij direct marketing komt het voor dat wij uw gegevens verkrijgen bij derden. Waar we uw gegevens hebben gehaald wordt u dan meegedeeld.

Wij hanteren de wettelijke termijnen betreft het bijhouden van uw persoonsgegevens.Wij kunnen uw persoonsgegevens bewaren zolang deze nodig zijn voor onze zakelijke doeleinden en met name om onszelf te beschermen in het geval van een juridische claim.

 

Op welke wettelijke basis baseren wij ons?

De rechtsgrond in deze verwerkingen ligt in:

  • De contractuele relatie die u met ons bent aangegaan als gevolg van uw opdracht
  • Uw toestemming
  • Onze wettelijke verplichting om bepaalde gegevens bij te houden
  • Ons gerechtvaardigd belang

Wij zorgen er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat door u een recht van verzet toe te kennen.

 

 Doorgifte aan derden

Dupont Electro BVBA verwerkt hoofdzakelijk intern uw persoonsgegevens in het kader van klantenbeheer, leveranciersbeheer, werkplanning, boekhouding en communicatie/public relations.
Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of wanneer overheidsinstanties die daartoe recht hebben bij ons de gegevens opvragen.

Dupont Electro BVBA doet beroep op externe partijen voor technische ondersteuning (hosten van de website) en het versturen van e-mails (software om mailverkeer te verwerken of e-mailprovider). Dergelijke ontvangers van uw persoonsgegevens mogen die informatie slechts gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons. Zij hebben niet het recht om de gegevens voor andere doeleinden te gebruiken.

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derde landen of internationale organisaties.

 

De gegevens die de werknemers van Dupont Electro BVBA in hun bezit hebben van u als klant (onder meer foto’s van installaties, technische tekeningen, telefoonnummer, adres ed.) zijn enkel en alleen bedoeld in functie van de geplande werken die moeten gebeuren. Deze mogen onder geen beding doorgegeven worden aan derden. Indien dit wel gebeurd, zullen er sancties genomen worden en wordt u hiervan ingelicht door ons.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking. U heeft tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt hiervoor een verzoek indienen bij de dienst Boekhouding via boekhouding@electrodupont.beOm er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. Dit vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.

Indien u het niet eens bent met de manier waarop Dupont Electro BVBAuw gegevens verwerkt, kunt u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

Drukpersstraat 35

1000 BRUSSEL

Tel. 02/274.48.00

Fax. 02/274.48.35

www.privacycommission.be

Industriële hoog- en laagspanningsinstallaties

Izegemsestraat 74,
8880 Sint-Eloois-Winkel

© Dupont Electro - 2023 | Disclaimer

website door BDDB

Pin It on Pinterest

Share This